Algemene Voorwaarden

1. De verkoper:
Alle goederen worden verkocht door Studio Boog, Ravenbergstraat 13 bus 2, te 2800 Mechelen, België, met als ondernemingsnummer 0761.917.578.

2. Toepassing:
Elke bestelling, geplaatst door de koper, geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

3. Eigendomsclausule:
Alle goederen blijven eigendom van Studio Boog, tot de betaling van de volledige verschuldigde som van de bestelling is ontvangen. Bij niet-betaling van deze som, behoudt Studio Boog steeds het recht om alle geleverde goederen terug op te eisen. De eventuele daaruit volgende kosten (bestaande uit, maar niet gelimiteerd tot: aanmaningen, aangetekende brieven, deurwaarder, gerechtskosten, …) vallen volledig ten laste van de koper.

4. Recht op annuleren en/of terugzenden van de bestelling (volgens Art. 47, §1 WMPC):
De koper heeft het recht om de bestelling binnen de 14 kalenderdagen volgend op de datum van levering van de bestelling, te annuleren. Enkel de kosten en het risico van terugzending zijn voor rekening van de koper. Na deze termijn kan geen enkele bestelling geannuleerd worden. Alle terugzendingen dienen behoorlijk ingepakt te zijn en de producten moeten zich in originele staat bevinden. Indien de bestelling reeds betaald werd, gebeurt de terugbetaling binnen de 14 kalenderdagen volgend op de datum van annulatie, op voorwaarde dat de goederen reeds teruggezonden werden. Alle terugzendingen moeten verstuurd worden naar het adres dat wordt vermeld in punt 1. Volgende goederen worden nooit teruggenomen (volgens Art. 47, §4, 2° WMPC):

  • Goederen die speciaal werden ontworpen en/of besteld voor de koper.
  • Goederen die in een afzonderlijke, afgesloten verpakking geleverd worden wegens hygiënische redenen.

5. Levering:
Wij leveren uw bestelling. Elke bestelling wordt, indien voorradig, binnen de 2 werkdagen na ontvangst van betaling verstuurd. Indien niet voorradig wordt de bestelling met de hand gemaakt door Studio Boog en of één van haar partners. Elke gepersonaliseerde bestelling wordt verzonden tussen de 3 à 15 werkdagen na ontvangst van betaling. Indien uw pakket met de post wordt verzonden, ontvangt u ook een track & trace code. U kunt uw bestelling ook afhalen op ons adres te mechelen op het afgesproken moment. Indien u denkt dat uw pakket verloren is gegaan, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via het contactformulier.

6. Garantie:
Op al onze producten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar voor verkoop aan consumenten. Schade door verkeerd gebruik of (on)opzettelijke schade toegebracht door de gebruiker, kunnen in geen geval aanleiding geven tot garantie. Elke aanvraag tot garantie wordt individueel behandeld.

7. Klachten:
Klachten aangaande de bestelling (niet-conforme levering of verborgen gebreken), dienen ons binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden.

8. Toepasselijk recht:
Alle bestellingen afgesloten met Studio Boog worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.