Privacy

Privacybeleid Studio Boog – GDPR/AVG informatie

Het doel van deze pagina is om aan te geven op welke manier wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, behandelen en beschermen. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving, in het bijzonder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna : de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’).
Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Wie verwerkt en behandelt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is Studio Boog, met adres te Ravenbergstraat 13, bus 2, 2800 Mechelen, België en ondernemingsnummer 0761.917.578, hierna “Studio Boog” genoemd.
Je kans ons steeds contacteren via het contactformulier of via gewone briefwisseling op het hierboven vermelde adres.

Welke informatie verzamelen wij en waarom verzamelen we dit?

Bij het aanmaken van een account en/of het plaatsen van een bestelling verzamelen wij uw persoonlijke gegevens zoals voornaam, naam, facturatieadres, woonplaats, leveradres, telefoonnummer, emailadres, (indien van toepassing) bedrijfsnaam en btw nummer, financiële informatie (bankgegevens, Paypal informatie,…). Deze info is noodzakelijk om met u te kunnen communiceren,om uw bestelling te kunnen leveren en om eventuele terugbetalingen te kunnen uitvoeren.
Bij gebruik van ons contactformulier verzamelen wij uw emailadres, voornaam en naam en eventuele persoonlijke gegevens die in uw bericht worden vermeld.

De door u meegedeelde persoonsgegevens op deze website zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

Om u op de hoogte te stellen van de status van uw bestelling of te antwoorden op uw vraag
Om uw bestelling naar u te versturen of u te contacteren voor afhaling.
Om administratieve redenen
Voor marketingdoeleinden
Bij het bezoeken van onze website verzamelen wij informatie over uw interessegebieden, uw activiteit op de website, de duur van uw verbinding, datum, tijdstip, IP adres,… Deze gegevens worden niet gekoppeld aan contactgegevens of andere persoonlijke details. Het is dus voor ons onmogelijk om surfgedrag aan een persoon te koppelen.
Deze informatie laat ons toe onze website verder te optimaliseren en u te kunnen voorzien van relevante informatie over producten die u misschien leuk vindt.

Deze gegevens worden door Studio Boog beheerd en worden nooit aan derden doorverkocht.
Uw gegevens kunnen wel doorgegeven worden aan onze externe dienstverleners, zoals:

Transportbedrijven (Bpost, DPD, UPS,…) en eventuele tussenpersonen of onderaannemers.
Betaalpartners (momenteel Shopify Payments)
Boekhoudkantoor
Hostingmaatschappij
Met al deze bedrijven heeft Studio Boog een verwerkersovereenkomst. Dit betekent dat deze bedrijven garanderen dat uw gegevens op een veilige en correcte manier behandeld worden. Deze gegevensoverdracht is nodig om uw bestelling te kunnen leveren.
Verder is Studio Boog verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of door een gerechtelijke uitspraak.

Hoe kunt u uw gegevens beheren, opvragen en/of verwijderen?

Volgens de AVG richtlijnen hebt u het recht op toegang en inzage tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te (laten) wijzigen, het recht om uw gegevens te (laten) schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
Indien u dit recht wenst uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en om uw bestelling te kunnen leveren en afhandelen. De periode waarin uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan de termijnen vermeld in de voorschriften uit het BTW wetboek.

Het gebruik van cookies:

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoontoestel geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen bij de instellingen van uw browser.

Indien u vragen of opmerkingen hebt betreffende de verwerking van uw gegevens, kunt u steeds contact met ons opnemen via shop@studioboog.be of via ons contactformulier.

Laatste update: 24/01/2021.